Masterclass Hacking the Museum

Hacking the Museum: een vierdaagse masterclass over de toekomst van het kunstmuseum

Een initiatief van: Rijksmuseum Twenthe, AKI-ArtEZ, Universiteit Twente en Reinwardt Academie
 
Maakt internet musea overbodig? Van wie is het museum eigenlijk? Waarom heeft een museum een gebouw nodig? Wat durven we los te laten? Rijksmuseum Twenthe houdt zich al enige tijd bezig met bovenstaande vragen. Daarom organiseert RMT i.s.m. AKI-ArtEZ, Universiteit Twente en Reinwardt Academie deze zomer de vierdaagse masterclass Hacking the Museum.

Rammelen aan de poorten
Computers, internet en krankzinnig veel nieuwe technieken zetten de éne na de andere bedrijfstak op de kop. Internetgoeroe Marc Andreesen bracht dat in 2011 onder woorden door te zeggen: ‘Software is eating the world’. Ook aan de poorten van musea wordt gerammeld. Rijksmuseum Twenthe ondervond dat in 2012 op de kwade wijze. ‘Het museum kan wel sluiten’, zo werd gezegd. Dat werd ternauwernood voorkomen. Maar de vraag wat de functie en rol van RMT in deze nieuwe tijd is kwam wel scherp op het netvlies te staan. En wat voor RMT geldt, geldt voor alle musea.

Bart Hess_Alternative Gentlemen

Afbeelding afkomstig van http://www.barthess.nl

Sleutelen aan de betekenis van het museum

Tijdens de masterclass Hacking the Museum gaan studenten van AKI-ArtEZ te Enschede, de Reinwardt Academie te Amsterdam, de afdelingen Creative Technology en Philosophy of Science, Technology and Society van de Universiteit Twente en diverse opleidingen tot museumconservator uit heel Nederland sleutelen aan de maatschappelijke betekenis van het museum. In multidisciplinaire groepjes werken ze vier dagen lang onder leiding van verschillende masters aan producten en diensten voor het kunstmuseum van de 21ste eeuw.
  

Openbaar lezingenprogramma

Een aantal van de lezingen en presentaties die op het programma staan is ook toegankelijk voor publiek dat niet deelneemt aan de masterclass. Dit openbare programma vindt plaats op zondagmiddag 31 augustus in de Gobelinzaal van Rijksmuseum Twenthe. Diverse sprekers en denkers uit de museumwereld zoals Peter Gorgels (Rijksmuseum Amsterdam) en Errol van de Werdt (Centraal Museum) vertellen over hun ideeën m.b.t. de rol en functie van het museum in de 21ste eeuw.

Voor wie?

Deze masterclass is speciaal voor 4de-jaarsstudenten aan de AKI-ArtEZ en de Reinwardt Academie; masterstudenten Creative Technology and Society van de Universiteit Twente en masterstudenten culturele studies met specialisaties ‘musea’ en ‘museumconservator’ van heel Nederland.

Deelname

Er kunnen maximaal 30 studenten deelnemen aan de masterclass. De studenten worden geselecteerd op motivatie en studieachtergrond. Deelnemers kunnen zich tot 13 juni 2014 een korte motivatie waarom zij deel willen nemen aan de masterclass sturen naar hacking@rijksmuseumtwenthe.nl o.v.v. naam- en adresgegevens, opleiding en studentnummer. 30 juni 2014 krijgen de studenten bericht of zij zijn geselecteerd voor deelname.

 

Advertisements
This entry was published on 8 May 2014 at 08:49 and is filed under Geen categorie. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: